Biorezonans

W dzisiejszych czasach, kiedy każdy z nas żyje w stresie, a uniknięcie takich czynników patogennych jak pasożyty, bakterie, wirusy oraz zanieczyszczające środowisko spaliny, metale ciężkie jest niemożliwe coraz więcej osób cierpi na choroby układu oddechowego, np. alergie, obniżenie odporności, wreszcie, nerwice, depresje i inne zaburzenia psychiczne. Jak radzić sobie z tymi schorzenia? Jednym ze skutecznych sposobów jest biorezonans programowy BRT.

Na czym to polega?

Biorezonans to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca wibracje elektromagnetyczne organizmu ludzkiego. Polega ona na osłabieniu, neutralizacji lub odwróceniu nieprawidłowych wibracji przy równoczesnym pobudzeniu organizmu do uruchomienia mechanizmów obronnych i przywróceniu mu prawidłowej równowagi energetycznej.

Organizm człowieka, każdy jego układ i organ a także wszelkie zachodzące w nim zmiany chorobowe mają określony potencjał energetyczny. Rozwój procesów patologicznych, zwłaszcza obecność w organizmie toksyn i drobnoustrojów chorobotwórczych, sprawia, że zakres drgań elektromagnetycznych człowieka ulega zmianie. Dzięki zastosowaniu odpowiednich badań diagnostycznych (np. metody Volla) możliwe jest precyzyjne określenie umiejscowienia zmian chorobotwórczych, ich przyczyn oraz stopnia zaawansowania i dobranie najodpowiedniejszej formy terapii dla danego pacjenta.

Stymulowanie mechanizmów obronnych

Urządzenia stosowane w terapii potrafią odczytywać wibracje organizmu i, dzięki ich obróceniu o 180 stopni, przekształcać je w lustrzany obraz o działaniu terapeutycznym. Innymi słowy, odbierają one energię z ogniska choroby, przetwarzają ją i kierują z powrotem do organizmu, stymulując go i pobudzając do uruchomienia mechanizmów obronnych. Biorezonans nie korzysta zatem z żadnych dodatkowych substancji farmakologicznych czy zewnętrznych źródeł energii, a jedynie odsyła pacjentowi jego odpowiednio skorygowane wibracje. „Zdrowa” informacja elektromagnetyczna dostarczona określonym układom czy narządom reguluje przepływ energii i, co za tym idzie, stymuluje pracę ustroju, pobudza system obronny i wspomaga leczenie wielu schorzeń.

Metoda BRT stosujemy w leczeniu alergii, stanów zapalnych i zatruć pochodzenia wirusowego, bakteryjnego oraz grzybiczego. Jest niezwykle skuteczna w poprawie przemiany materii, pracy układu odpornościowego i układu krążenia. Sprawdza się także w leczeniu chorób o charakterze neurologicznym, reumatycznym i psychosomatycznym.

Serdecznie zapraszamy na badania!