Groźne pierwotniaki

Pierwotniaki to organizmy zwierzęce odgrywające ważną rolę w przyrodzie. Pomagają przyswajać błonnik wielu zwierzętom, użyźniają glebę, stanowią pokarm dla wyżej zorganizowanych organizmów, tworzą pokłady skał wapiennych na dnie zbiorników wodnych, stanowią naturalny wskaźnik czystości wód. Niestety, niektóre z nich są pasożytami i wywołują groźne dla człowieka choroby takie jak śpiączka afrykańska, malaria, czerwonka pełzakowata czy toksoplazmoza. W jaki sposób można się nimi zarazić? I jak z nimi walczyć?

Proste, a jednak złożone

Pierwotniaki to organizmy o stosunkowo prostej budowie, najczęściej jednokomórkowe i jednojądrowe, które pod względem funkcjonowania wykazują jednak wysoki stopień złożoności. Ich jednokomórkowy organizm spełnia wszystkie niezbędne czynności życiowe, takie jak: trawienie, oddychanie, krążenie, wydalanie, poruszanie się i rozmnażanie. Pod względem wielkości ich formy są mikroskopowe, choć przedstawicieli niektórych gatunków można dostrzec gołym okiem.

Pierwotniaki żyją najczęściej w wodzie, i to zarówno w niewielkich kałużach, jak i oceanach. Niektóre z nich można spotkać w wilgotnej glebie, wreszcie zdarzają się i takie, które prowadzą pasożytniczy tryb życia w krwi lub w płynach tkankowych innych organizmów.

Najbardziej niebezpieczne pierwotniaki występujące u człowieka, to:

  • Toksoplazma,
  • Lamblie,
  • Czerwonka pełzakowata,
  • Rzęsistki:
    • Rzęsistek jelitowy
    • Rzęsistek policzkowy
    • Rzęsistek pochwowy

Pozbądź się groźnych pierwotniaków! Przyjdź do Akademii Zdrowia!