Metoda Huldy Clark

Prosta, logiczna i, co najważniejsze, skuteczna – tak pacjenci oceniają metodę leczenia stosowaną przez pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych lekarkę Huldy Clark. Sposób terapii opracowany przez Clark jest uznawany za jeden z najbardziej kontrowersyjnych, ale – i to kwestia najistotniejsza – daje efekty w walce z wieloma chorobami.

Zabić mikroby, pokonać chorobę

Głównym celem metody Huly Clark jest zniszczenie wszystkich robaków, pierwotniaków, bakterii i wirusów pasożytujące w ludzkim organizmie. W jaki sposób Clark postanowiła pokonać patogenne mikroorganizmy? Rozdrabniając je za pomocą prądu o określonej częstotliwości.

W czasie 15 lat badań naukowych prowadzonych we własnej, prywatnej klinice Clark odkryła, że każdy żywy organizm, w tym również drobnoustroje, posiada charakterystyczną dla siebie częstotliwość drgań. Udowodniła również, że jeśli mikroby poddamy działaniu prądu o niewielkim natężeniu, zostają one rozdrobnione na kawałki. W związku z tym, iż częstotliwość drgań drobnoustrojów jest dużo niższa od wibracji ludzkiego organizmu, impulsy prądu, które rozrywają błony komórkowe mikroorganizmów i prowadzą do ich śmierci, nie mają negatywnego wpływu na organizm człowieka.

Rezonans i środki naturalne

Do niszczenia pasożytów metodą Clark stosuje się specjalne urządzenie tzw. zapper, za pomocą którego wywołuje się rezonans błony komórkowej drobnoustrojów chorobotwórczych i prowadzi do ich zniszczenia. Efekt wyeliminowania patogenów z organizmu jest natychmiastowy – praca poszczególnych organów wraca do normy, poprawiają się możliwości obronne organizmu oraz jego ogólna kondycja.

Uzupełnieniem metody jest stosowanie naturalnych środków leczniczych, takich jak preparaty ziołowe, co pozwala na wypłukanie z organizmu toksyn, zneutralizowanie alkoholu propylowego i stuprocentowe pozbycie się pasożytów.

Serdecznie zapraszamy na badania!